گزیده > در رسانه ها

در رسانه ها

مرز شکنی های هنرمندانه / گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری

  گفتگوی دکتر فربد مفیدی با روزنامه همشهری  رفتارهای كلیشه‌ای و تكراری، حساسیت غیرمعمول در حواس پنجگانه و مشكل در برقراری ارتباط اج...

ادامه  1399/06/23