گزیده > آموزش مجازی / درسگفتار هنری

آموزش مجازی / درسگفتار هنری

ایمان افسریان: مسئله معاصر بودن، قسمت اول

  ایمان افسریان: مسئله معاصر بودن، قسمت اول۱ اردیبهشت ۱۳۹۸    درسگفتارایمان افسریان: نقاش، منتقد هنر، و مدیر فصلنامه “حرفه: هن...

ادامه  1399/06/30