سعید امدادیان - مشاور تجسمی انجمن

سعید امدادیان متولد 1332 کارشناسی گرافیک (سال ۱۳۵۸) نایب رئیس انجم...

ادامه

ایمان افسریان / مشاور تجسمی انجمن

نقاش، پژوهشگر ؛ مدرس دانشگاه و سردبیر نشریه حرفه هنرمند ...

ادامه

سینا گودرزی ( مشاور برندینگ انجمن )

سینا گودرزی، مشاور برندینگ ...

ادامه

سحر داعی - مشاور تجسمی انجمن

سحرداعی • متولد ۱۳۶۳ • کارشناسی ارشد نقاشی. • فعال در رشته نقاشی ...

ادامه

فرج اله عطابکی - مشاور تجسمی انجمن

فرج اله عطابکی مدرس و کارشناس نقاشی رئیس انجمن هنرهای تجسمی استان ال...

ادامه

اعظم قنبری - مشاور تجسمی انجمن

اعظم قنبری متولد ۱۳۶۱ سوابق تحصیلی: ۱۳۹۳- کارشناسی ارشد گرافیک (دان...

ادامه

مهرداد عمیدی مقدم - مشاور تجسمی انجمن

مهرداد عمیدی مقدم متولد 1343 گرافیست مدرس موسیقی...

ادامه