انجمن هنرهای تجسمی معلولان ایران
"فرصتی برای تحول"
 
   " انجمن هنرهای تجسمی معلولان ایران " ؛ موسسه ای با ماهیت غیر تجاری است که با اخذ مجوز از سازمان بهزیستی کشور با هدف خدمت رسانی در زمینه هنرهای تجسمی و توانبخشی هنری به جامعه هدف این سازمان  ، به عنوان تنها مرکز مرجع برای بالندگی ، خود اتکائی و تعاملات تخصصی هنرمندان تجسمی دارای نیاز ویژه و پل ارتباطی با جامعه هنری و شغلی کشور ،  در سال 1399 تاسیس شده است.
   تثبیت جایگاه نخست ؛  به عنوان  سازمانی  پیشرو و نوآور در  ایجاد فرصتهای برابرِ برای  فعالیت و حضور در مشاغل و جوامع هنری ، چشم اندازیست که انجمن تحقق آن را برای  5 سال آینده برنامه ریزی نموده است . شناسائی ؛ تعامل ؛ ساماندهی ؛ آموزش ؛ پژوهش ؛ کشف استعدادها و فرصت سازی برای ذینفعان در اقصی نقاط کشور ، زیر بنای اهداف معین شده در این فرایند  خواهد بود .
   انجمن با استفاده از روش های پیشرو و مشارکت جویانه در مدیریت و تعاملات با دیگر دست اندرکاران در این زمینه ، خواهد کوشید ، با به کار گیری  روشهای هنر تجسمی به عنوان رویکردی  کارآمد  ؛ مقرون به صرفه  و  روزآمد ، در فرایند توانبخشی هنری ؛ بستر مناسبی برای ارتقاء توانمندی ها ، خود باوری ؛ افزایش مهارت های فردی ، اجتماعی ، هنری و حرفه ای جامعه هدف خود ایجاد نموده،  و با ارائه تعاریف بدیع از توانمندی ، سعی در  اصلاح نگرش جامعه به  این گروه از افراد داشته باشد.  
   بر این باوریم که انجمن هنرهای تجسمی معلولان ایران ، "فرصتی برای تحول " و بهره مندی از دست آورد فعالیت هایی است که در نهایت با  افزایش عزت نفس ؛ خودباوری و استقلال ، موجب  ارتقاء سطح و کیفیت زندگی هنرمندان جامعه هدف و خانواده های آنان  خواهد شد .