تجربه یک مادر طیف اتیسم+ناشنوا

امروز به هنر پسرم افتخار می کنم

مرضیه علیی مادر دو فرزند است . هر دو ناشنوا . نگین هنرمند است کارشناس ارشد نقاشی و محمد رضا دانش آموز . محمد رضا علاوه بر مشکل شنوائی ؛ دارای اختلا...

ادامه  1399/10/20
تجربه یک مادر میکروسفالی

اشتغال هنری ؛ راه حلی برای یکی از مهمترین دغدغه های والدینی که فرزندشان دارای معلولیت است .

نوشین سلطانی ؛ مادر آرمین شفیعی از تجربه خودش در باره فعالیت هنری فرزندش می گوید . او اشاره می کند که چگونه هنر می تواند یکی از مهمترین دغدغه های وال...

ادامه  1399/10/26
تجربه یک مادر طیف اتیسم

هنر درمانی مرا به آینده فرزندم امیدوار کرد

منیر هنر دوست ؛ از تجربه خودش در ارتباط با فعالیت هنری فرزندش می گوید  فرحان 19 ساله است و در طیف اتیسم قرار دارد . مادر فرحان می گوید که امیدو...

ادامه  1399/10/27