تجربه شما > هنر درمانی مرا به آینده فرزندم امیدوار کرد

منیر هنر دوست ؛ از تجربه خودش در ارتباط با فعالیت هنری فرزندش می گوید 
فرحان 19 ساله است و در طیف اتیسم قرار دارد .
مادر فرحان می گوید که امیدوار است فرزندش با کمک مهارت آموزی هنری بتواند به صورت نسبی مستقل شود .

صحبتهای ایشان را با هم ببینیم 

دیدگاه ها

شما می ‌توانید در مورد این مطلب نظر دهید